Přihlásit se

Joomla 4.2.6 aktualizace

Joomla 4.2.6 je nyní k dispozici ke stažení. Jedná se o vydání, které opravuje několik menších chyb. Joomla! 3.10 bude i nadále podporována bezpečnostními opravami až do 17. srpna 2023, což vám dává dostatek času na naplánování přechodu na Joomla! 4 a případnou aktualizaci rozšíření na verze kompatibilní s Joomla! 4.

n3t Cookie Consent

25. led 2022 20:07 #145707
Odpověď od tomahy
Uživatel
Díky moc za reakci a soubor.
Je to Joomla 3.9.20
bannery - na webu nepouzivame
dalsi rozsireni - dj catalog,dropfiles, droppics,sp-page builder,rsform
odkaz na web www.purlive.cz/cz/tady

25. led 2022 20:50 #145708
Odpověď od Cony
Moderátor
Aha, Joomla 3 má také ten limit na 64kB. Jen já mám zřejmě špatnou verzi :)
Ať se webem proklikávám jak chci, žádnou takovou Cookie nechytím... Ještě by to mohla být Cookie nastavovaná v administraci... Vidím, že tam máte zabezpečení RS Firewall. Pokusím se někde sehnat, zda to nemůže způsobovat to.
Poděkovali: tomahy

26. led 2022 03:28 #145710
Odpověď od Cony
Moderátor
RC 5 verze ke stažení zde .

Opravy
- vyřešeny warningy v PHP
- ochrana proti přetečení velikosti parametrů při automatické detekci
- detekce základní cookie pluginu, pokud je nastaveno jiné než výchozí jméno

Změny
- skript se vykreslí jen pokud se jedná o kompletní HTML stránku (obsahuje tag <html>)
- detekce neznámých cookies již v javaskriptu umožní správnou detekci cookies s tečkou (např. Smartsupp)

Doplněno
- možnost exportu logu souhlasů přímo z administrace
- možnost obnovit stránku po udělení souhlasu
Poděkovali: tomahy, Rudolf

26. led 2022 11:05 #145714
Odpověď od Alf
Uživatel
Zdravím :-)
od RC v 2 se mi cookie dialog a tlačítko přestává zobrazovat na hlavní stránce, všude jinde je to ok.
Joomla! 3.10.5
web www.litomerice.cz
Homepage
Code:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs-cz" lang="cs-cz" dir="ltr"> <head> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <!-- head --> <base href="https://www.litomerice.cz/" />
Jiná page
Code:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs-cz" lang="cs-cz" dir="ltr"> <head> <script src="/media/plg_n3tcookieconsent/js/n3tconsentmanager.min.js?1e62333f391011f18c60601151907019"></script> <script> initN3tConsentManager({ cookie_name: "n3t_cc", consent_reload: true, cookies: [{"name":"d49f592d10e8eb7f42d2856869316295","is_regex":false,"category":"functional","required":true},{"name":"n3t_cc","is_regex":false,"category":"functional","required":true},{"name":"^_pk_id","is_regex":true,"category":"analytics","required":false},{"name":"_ga","is_regex":false,"category":"analytics","required":false},{"name":"_gid","is_regex":false,"category":"analytics","required":false},{"name":"^_gat","is_regex":true,"category":"analytics","required":false},{"name":"^_pk_id","is_regex":true,"category":"analytics","required":false},{"name":"^_pk_ref","is_regex":true,"category":"analytics","required":false},{"name":"^_pk_ses","is_regex":true,"category":"analytics","required":false},{"name":"__utma","is_regex":false,"category":"analytics","required":false},{"name":"f2e7d4f17e88070864e16dcbb90b5e61","is_regex":false,"category":"hidden","required":false},{"name":"reDimCookieHint","is_regex":false,"category":"hidden","required":false}], options: {"delay":0,"cookie_expiration":182,"cookie_necessary_only_expiration":30,"cookie_path":"\/","cookie_domain":"www.litomerice.cz","cookie_same_site":"Strict","use_rfc_cookie":true,"current_lang":"default","autoclear_cookies":true,"mode":"opt-in","hide_from_bots":true,"gui_options":{"consent_modal":{"layout":"box","position":"bottom right","transition":"slide","swap_buttons":true},"settings_modal":{"layout":"bar","position":"right","transition":"slide"}},"languages":{"default":{"consent_modal":{"title":"Pou\u017e\u00edv\u00e1me Cookies","description":"Tyto webov\u00e9 str\u00e1nky pou\u017e\u00edvaj\u00ed z\u00e1kladn\u00ed funk\u010dn\u00ed cookie k zaji\u0161t\u011bn\u00ed sv\u00e9ho spr\u00e1vn\u00e9ho fungov\u00e1n\u00ed a analytick\u00e9 cookie k pochopen\u00ed toho, jak se str\u00e1nkami pracujete. Analytick\u00e9 cookies budou pou\u017eity pouze po va\u0161em schv\u00e1len\u00ed. <\/br><\/br>Je\u0161t\u011b podrobn\u011bj\u0161\u00ed informace o tom, jak cookies zpracov\u00e1v\u00e1me, naleznete v na\u0161ich <a aria-label='Podm\u00ednky ochrany osobn\u00edch \u00fadaj\u016f' class='cc-link' href='\/dokumenty-meu\/politika-cookies'>Podm\u00ednk\u00e1ch ochrany osobn\u00edch \u00fadaj\u016f<\/a>.","revision_message":"<br\/><br\/>Omlouv\u00e1me se, \u017ee v\u00e1s znovu obt\u011b\u017eujeme, ale na\u0161e 'Podm\u00ednky ochrany osobn\u00edch \u00fadaj\u016f' se zm\u011bnily.","primary_btn":{"text":"P\u0159ijmout v\u0161e","role":"accept_all"},"secondary_btn":{"text":"Nastaven\u00ed","role":"settings"}},"settings_modal":{"title":"Nastaven\u00ed soukrom\u00ed","save_settings_btn":"Ulo\u017eit nastaven\u00ed","accept_all_btn":"P\u0159ijmout v\u0161e","close_btn_label":"Zav\u0159\u00edt","reject_all_btn":"Odm\u00edtnout v\u0161e","cookie_table_headers":[{"name":"N\u00e1zev"},{"description":"Popis"},{"provider":"Poskytovatel"},{"expiration":"Expirace"}],"blocks":[{"title":"Pou\u017eit\u00ed soubor\u016f cookie","description":"Pou\u017e\u00edv\u00e1me soubory cookie k zaji\u0161t\u011bn\u00ed z\u00e1kladn\u00edch funkc\u00ed webu, informac\u00ed t\u00fdkaj\u00edc\u00edch se v\u00e1s, va\u0161ich preferenc\u00ed a za\u0159\u00edzen\u00ed, kter\u00e9 pou\u017e\u00edv\u00e1te. V\u011bt\u0161inou to slou\u017e\u00ed k vylep\u0161ov\u00e1n\u00ed str\u00e1nky, aby fungovala podle va\u0161ich o\u010dek\u00e1v\u00e1n\u00ed. Informace v\u00e1s zpravidla neidentifikuj\u00ed jako jednotlivce, ale celkov\u011b mohou pomoci p\u0159izp\u016fsobovat prost\u0159ed\u00ed va\u0161im pot\u0159eb\u00e1m. Respektujeme va\u0161e pr\u00e1vo na soukrom\u00ed, a proto se m\u016f\u017eete kdykoli rozhodnout, \u017ee n\u011bkter\u00e9 soubory cookie nebudete akceptovat."},{"title":"Funk\u010dn\u00ed cookies","description":"Tyto soubory cookie n\u00e1m umo\u017e\u0148uj\u00ed zapamatovat si va\u0161e z\u00e1kladn\u00ed volby a vylep\u0161uj\u00ed u\u017eivatelsk\u00fd komfort. Jsou nezbytn\u00e9 k tomu, aby web spr\u00e1vn\u011b fungoval, tak\u017ee nen\u00ed mo\u017en\u00e9 je vypnout.","toggle":{"value":"functional","enabled":true,"readonly":true},"cookie_table":[{"name":"d49f592d10e8eb7f42d2856869316295","description":"Tento soubor cookie obsahuje ID u\u017eivatelsk\u00e9 relace.","is_regex":false,"provider":"www.litomerice.cz","expiration":"relace"},{"name":"n3t_cc","description":"Tento soubor cookie obsahuje informace o souhlasu u\u017eivatel\u016f se soubory cookie.","is_regex":false,"provider":"www.litomerice.cz","expiration":"182 dn\u00ed"}]},{"title":"Analytick\u00e9 cookies","description":"Tyto soubory cookie shroma\u017e\u010fuj\u00ed informace o tom, jak webovou str\u00e1nku pou\u017e\u00edv\u00e1te, kter\u00e9 str\u00e1nky jste nav\u0161t\u00edvili a na kter\u00e9 odkazy jste klikli. V\u0161echna data jsou anonymizov\u00e1na a nelze je pou\u017e\u00edt k va\u0161\u00ed identifikaci.","toggle":{"value":"analytics","enabled":false,"readonly":false},"cookie_table":[{"name":"^_pk_id","description":"Slou\u017e\u00ed k ulo\u017een\u00ed n\u011bkolika podrobnost\u00ed o u\u017eivateli, nap\u0159\u00edklad jedine\u010dn\u00e9ho ID n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edka.","is_regex":true,"provider":"Matomo","expiration":"13 m\u011bs\u00edc\u016f"},{"name":"_ga","description":"ID pou\u017e\u00edvan\u00e9 k identifikaci u\u017eivatel\u016f.","is_regex":false,"provider":"Google Analytics","expiration":"2 roky"},{"name":"_gid","description":"ID pou\u017e\u00edvan\u00e9 k identifikaci u\u017eivatel\u016f po dobu 24 hodin od posledn\u00ed aktivity.","is_regex":false,"provider":"Google Analytics","expiration":"24 hodin"},{"name":"^_gat","description":"Pou\u017e\u00edv\u00e1 se ke sledov\u00e1n\u00ed po\u010dtu po\u017eadavk\u016f serveru Google Analytics p\u0159i pou\u017eit\u00ed n\u00e1stroje Google Tag Manager.","is_regex":true,"provider":"Google Analytics","expiration":"1 minuta"},{"name":"^_pk_id","description":"Slou\u017e\u00ed k ulo\u017een\u00ed n\u011bkolika podrobnost\u00ed o u\u017eivateli, nap\u0159\u00edklad jedine\u010dn\u00e9ho ID n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edka.","is_regex":true,"provider":"Matomo","expiration":"13 m\u011bs\u00edc\u016f"},{"name":"^_pk_ref","description":"Pou\u017e\u00edv\u00e1 se k ulo\u017een\u00ed informac\u00ed o atribuci, odkazu, kter\u00fd byl p\u016fvodn\u011b pou\u017eit k n\u00e1v\u0161t\u011bv\u011b webov\u00e9 str\u00e1nky.","is_regex":true,"provider":"Matomo","expiration":"6 m\u011bs\u00edc\u016f"},{"name":"^_pk_ses","description":"Kr\u00e1tkodob\u00e9 soubory cookie slou\u017e\u00edc\u00ed k do\u010dasn\u00e9mu ulo\u017een\u00ed \u00fadaj\u016f o n\u00e1v\u0161t\u011bv\u011b.","is_regex":true,"provider":"Matomo","expiration":"30 minut"},{"name":"__utma","description":"ID pou\u017e\u00edvan\u00e9 k identifikaci u\u017eivatel\u016f a relac\u00ed.","is_regex":false,"provider":"Google Analytics","expiration":"2 roky"}]}]}}}}, unknown_cookies: "settings", show_trigger: true, trigger_text: "Nastaven\u00ed cookies", trigger_icon: "<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 120.23 122.88\">\r\n <g>\r\n <path style=\"fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;\" d=\"M98.18,0c3.3,0,5.98,2.68,5.98,5.98c0,3.3-2.68,5.98-5.98,5.98c-3.3,0-5.98-2.68-5.98-5.98 C92.21,2.68,94.88,0,98.18,0L98.18,0z M99.78,52.08c5.16,7.7,11.69,10.06,20.17,4.85c0.28,2.9,0.35,5.86,0.2,8.86 c-1.67,33.16-29.9,58.69-63.06,57.02C23.94,121.13-1.59,92.9,0.08,59.75C1.74,26.59,30.95,0.78,64.1,2.45 c-2.94,9.2-0.45,17.37,7.03,20.15C64.35,44.38,79.49,58.63,99.78,52.08L99.78,52.08z M30.03,47.79c4.97,0,8.99,4.03,8.99,8.99 s-4.03,8.99-8.99,8.99c-4.97,0-8.99-4.03-8.99-8.99S25.07,47.79,30.03,47.79L30.03,47.79z M58.35,59.25c2.86,0,5.18,2.32,5.18,5.18 c0,2.86-2.32,5.18-5.18,5.18c-2.86,0-5.18-2.32-5.18-5.18C53.16,61.57,55.48,59.25,58.35,59.25L58.35,59.25z M35.87,80.59 c3.49,0,6.32,2.83,6.32,6.32c0,3.49-2.83,6.32-6.32,6.32c-3.49,0-6.32-2.83-6.32-6.32C29.55,83.41,32.38,80.59,35.87,80.59 L35.87,80.59z M49.49,32.23c2.74,0,4.95,2.22,4.95,4.95c0,2.74-2.22,4.95-4.95,4.95c-2.74,0-4.95-2.22-4.95-4.95 C44.54,34.45,46.76,32.23,49.49,32.23L49.49,32.23z M76.39,82.8c4.59,0,8.3,3.72,8.3,8.3c0,4.59-3.72,8.3-8.3,8.3 c-4.59,0-8.3-3.72-8.3-8.3C68.09,86.52,71.81,82.8,76.39,82.8L76.39,82.8z M93.87,23.1c3.08,0,5.58,2.5,5.58,5.58 c0,3.08-2.5,5.58-5.58,5.58s-5.58-2.5-5.58-5.58C88.29,25.6,90.79,23.1,93.87,23.1L93.87,23.1z\"\/>\r\n <\/g>\r\n<\/svg>", trigger_layout: "handle", trigger_position: "bottom left", tertiary_button_role: "accept_necessary", tertiary_button_text: "Odm\u00edtnout v\u0161e", tertiary_button_position: "first", log_user_preferences_url: "\/component\/ajax\/?group=system&format=json&plugin=N3tCookieConsentLogConsent", }); </script>

26. led 2022 18:45 #145716
Odpověď od Bong
Moderátor
Se zapnutým Adblock se nezobrazí skoro nic. Máte tam nějak moc skriptů, určitě víc než 30 a minimálně Googlemaps API3 hlásí problémy.

I'm sorry, my responses are limited...you must ask the right questions.

26. led 2022 19:48 #145717
Odpověď od Cony
Moderátor

Alf napsal: od RC v 2 se mi cookie dialog a tlačítko přestává zobrazovat na hlavní stránce, všude jinde je to ok.

Teď jsem k Vám koukal a mně se zobrazilo správně. V chrome jak se zaplým uBlock tak s vyplým, ve Firefoxu také.
Pak jsem otevřel web v anonymním okně a tam se souhlas nezobrazil. Vrátil se zpět do normálního okna a už také ne :)
Jak máte nastavenou Cache? Máte zaplý plugin Cache (celostránkové cacheování)? Je tam popř. ještě něco co by mohlo Cache vytvářet?

Powered by Fórum