Přihlásit se

V listopadovém čísle časopisu LinuxExpres si kromě mnoha jiných zajímavých článků můžete také přečíst o MAMBU. Ve stručnosti se zde píše o instalaci, administraci systému a o některých zajímavých modulech. Nechybí ani srovnání s konkurenčními CMS.

Pokud časopis ve Vašem oblíbeném novinovém stánku nenajdete, lze si ho objednat i z webu.

linuxexpres