Přihlásit se

Joomla je slovo pocházející z arabštiny a znamená to buď „shluk slov, které dávají smysl“ nebo „dohromady.“ Slovo se často používá ve významu „Součet“ nebo „Suma“ tak, jak je znáte z různých obchodních tabulek apod. Na domovské stránce projektu sice najdete, že Joomla je slovo pocházející ze svahilštiny, ale není to tak úplně pravda. Svahilština je totiž dialektem arabštiny, když 95% slov je plně arabských. Pro spoustu z nás je také důležité, jak toto slovo vyslovovat. Vězte, že výslovnost je „džumlá“. Toto slovo bylo jako jméno zvoleno poté, co vznikl tento projekt a má vyjadřovat společný zájem mnoha lidí vytvořit dobrou věc a podílet se na společném úspěchu.

 

V našem kontextu je však Joomla vyspělým CMS, který je nabízen v mnoha světových jazycích včetně češtiny. Joomla však není úplně původní projekt. Vznikla na základě projektu Mambo. V srpnu roku 2005 však došlo k neshodám mezi vlastníky autorských práv projektu Mambo a celý vývojářský tým se rozhodl založit si svůj vlastní projekt, který dostal jméno Joomla. V roce 2006 zatím platí, že Mambo je v 95% kompatibilní s Joomlou, ale v budoucnosti to bude patrně jiné.

Co je to CMS?

CMS je zkratka z anglických slov Content Management Systém, což v doslovném překladu zní Systém pro správu obsahu. Obvyklejší asi je používat český termín Redakční systém. Redakční systém je program, který vám umožní jednoduše vytvářet obsah vašich stránek bez toho, aniž byste se museli zabývat nějakým složitým nastavováním vzhledu. Vzhled si vyberete pomocí tzv. šablony a do této šablony je pak „napuštěn“ vámi vytvořený obsah (články, obrázky apod.) Změna vzhledu webového sídla pak spočívá ve výměně šablony, na obsah pak nemusíte sáhnout, je přizpůsoben novému vzhledu automaticky. Redakční systém je pak určen také začátečníkům, neboť vkládání obsahu se podobá práci s textovým editorem, což lze v dnešní době považovat za nutné minimum každého uživatele osobního počítače. S redakčním systémem také nejste vázáni na konkrétní operační systém, vše se ovládá pomocí standardního internetového prohlížeče. Některé systémy podporují české prostředí, jiné ne. Joomla samozřejmě podporuje používání českého prostředí, ale také i možnost vkládat obsah článků v češtině, případně vytvářet obsah i ve více jazycích (pomocí dodatečných modulů).

Co je to komponenta nebo modul?

Joomla není, na rozdíl od jiných redakčních systémů, dodávána s mnoha součástmi. Je distribuována v poměrně jednoduché variantě, která vám umožní jí nainstalovat a vkládat obsah. Po prvotní instalaci je možné ještě zavést uživatelskou registraci (všichni návštěvníci vašich stránek by se měli zaregistrovat a po úspěšné registraci jim nabídnete speciální obsah).

Zdá se, že je Joomla velmi omezená, co se týká funkčnosti. Opak je však pravdou. Pomocí rozšíření zvaných komponenty a moduly jsou do Joomly přidávány nové a nové funkce. Vyžaduje to od vás pečlivou analýzu toho, k čemu budete Joomlu. Zároveň to přináší možnost postupného „košatění“ vašich stránek, když si další a další funkce začnete přidávat tehdy, až budou zapotřebí.

Mezi moduly tak najdete komponenty třeba pro vytvoření internetového obchodu, fóra nebo jednoduché hry. Máte tak unikátní možnost přesně vymezit rozsah funkcí, které budou vaše stránky postavené na Joomle podporovat. Nemusíte se tak ihned rozhodnout, zda internetový obchod rozjedete hned nebo až v příštím roce.

Zároveň tento model dává šanci nezávislým vývojářům, kteří takto mohou vyvíjet své produkty a mohou se programováním doplňků živit.

Co je to šablona?

Jednou z hlavních výhod redakčních systémů je to, že ten, kdo zadává obsah (články, zprávy, dokumentaci apod.) se nemusí starat o to, kam se daný článek vloží a jak zapadne do celkové koncepce stránek. O to se starají zmiňované šablony. Jedná se o jakýsi předpis vzhledu, který říká kde a jak bude umístěno logo stránek, co se kde bude vypisovat apod.

Vytvořit šablonu není úplně triviální, je zapotřebí znát možnosti Joomly. Je to jedna z dalších oblastí, kde se může uchytit nezávislý programátor a grafik. Joomla nabízí ke stažení stovky šablon vzhledu a další je možno stáhnout za příslušný poplatek (v řádku desítek euro). Je možné i vytvoření originální grafiky a šablony přizpůsobené vašim potřebám. Skutečná síla komunity vývojářů a uživatelů je právě v možnosti výběru toho, kdo vám může pomoci s vaším projektem. nejste prostě vázání na monopolní chování velké firmy.