Přihlásit se

Dobrý den,
dnes jsem právě vylepšil mnou udělanou češtinu pro myPMS II. MyPMS II slouží k rozesílání soukromých zpráv uživatelům webu. Vyhodou této komponenty je, že je provázána s fórem Simpleboard.Dobrý den,
dnes jsem právě vylepšil mnou udělanou češtinu pro myPMS II. MyPMS II slouží k rozesílání soukromých zpráv uživatelům webu. Vyhodou této komponenty je, že je provázána s fórem Simpleboard.

Čeština
Doporučuju stáhnout si jak komponentu, tak i modul. Tyto soubory jsou k sehnání na stránce autora(http://www.taher-zadeh.com/). Stará verze češtiny neuměla skloňovat hezky česky, ale vypisovala jen dva stavy - Máte 1 novou zprávu a pro ostatní možnosti Máte "x" nových zpráv(x je 0 a 2+). Což určitě nebylo ideální. Nynější verze po nepatrných hrátkách s kódem už zná tyto stavy:

  • 0...nemáte žádnou novou zprávu
  • 1...máte jednu novou zprávu
  • 2-4 ...máte "x" nové zprávy
  • 5+...máte "x" nových zpráv

Tolik k nové češtině.

Definované styly v modulu:
Díky upozornění Honzy G. mi nezůstala skryta možnost využití 2 předdefinovaných stylů modulu.
V mod_pms.php na 21. řádku najdete $pmsCfg['style']=1;   // 1 or 2, kde můžeme editací vybírat, "jak  se to bude tvářit"

a takhle to vypadá:
dvojka
jednicka

Drobné úpravy, ladění k obrazu svému

1)integrace s modulem Who is online

:v souboru  mod_online.php změnte řádek obsahující

$content .= "<li><strong>" . $row->username . "</strong></li>\n";

na

$content
.= "<li><strong><a href='index.php?option=com_pms&page=new&id=" . $row->username . "'>" . $row->username."</a></strong></li>\n";
Přihlášeným uživatelům pak bude možné psát zprávu po prostém kliknutí na jejich jméno ve výpisu modulu Who is online.


2)abecední řazení uživatelů v seznamu
abecední řazení je celkem dobrá věc, ale jak to udělat, aby to tak řadilo? Jednoduše.
V souboru new.php najděte následující kus kódu:

$query="select username,name from mos_users where block!='1'";
    
$database->setQuery($query);
    
$rows = $database->loadObjectList();
a nahraďte jej tímto:
 $query="select username,name from mos_users where block!='1'"
."\norder by username";
    
$database->setQuery($query);
    
$rows = $database->loadObjectList();

3)zobrazení jen nicků v seznamu uživatelů

v new.php najděte řádek obsahující
$users.=">$row1->username ($row1->name)</option>";

$row1->username je uživatelské jméno(nick),

$row1->name je skutečné jméno

změnte tedy výše zmíněný řádek na:

$users.=">$row1->username </option>";

Čeština je k dispozici v sekci "Ke stažení", zvlášť pro komponentu a zvlášť pro modul!

Oproti ránu jsem dodělal systém upozornění na e-mail, tzn., že když Vám někdo napíše zprávu, přijde Vám upozornění na e-mail.


Doufám, že se Vam to bude hodit.