Přihlásit se

V první části jsem rozebral tu lehčí část ruční instalace. Popsal jsem základní strukturu xml souboru, která se týká frontendu a kam dané soubory dokopírujeme. V tomto dílu se podíváme na soubory, které se budou kopírovat do administrační části a dáme dohromady potřebné sql tabulky....

Navážeme momentálně instalací tabulky komponenty, kterou budeme instalovat. Momentálně tedy v xml souboru najdeme tento kod:

<install>
        <queries>
            <query>
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__shoutit` (
    `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `name` varchar(16) NOT NULL default '',
    `userid` int(11) NOT NULL default '0',
    `shout_msg` varchar(255) NOT NULL default '',
    `published` smallint(6) NOT NULL default '1',
    `shout_time` datetime default '0000-00-00 00:00:00',
    `shout_ip` varchar(32) NOT NULL default '',
    PRIMARY KEY  (`id`)
  ) TYPE=MyISAM
     </query>

Spustíme si phpmyadmin (či jiný podobný nástroj) a  vytvoříme si novou tabulku z předešlého kódu.

Po přihlášení do vaší databáze najděte formulář pro vkládání sql příkazu. Do něj kod překopírujte. Kód začíná příkazem CREATE TABLE .... a končí TYPE=MyISAM.  Ještě musíte nahradit #__ prefixem tabulek (standartně mos_). A teď klepněte na tlačítko proveď a tabulka se vytvoří.

V dalším kroku dodáme soubory do administrátorské části. Cesta k administrátorským komponentům mamba je  administrator/components.  V adresáři components vytvořte novou složku s názvem com_xxx (xxx je  název komponenty). Do ní  nakopírovujeme soubory, které jsou uzavřeny v tagu administration.. files, a installfile a uninstalfille

Po dokončení daného postupu jsou soubory umístěny na místech, kam se pomocí instalátoru kopírují automaticky. Je vytvořena sql tabulka(pokud je víc tabulek, tak vytvořeny). V poslední části článku se ručně doedituje tabulka, kde je uloženo menu administrační části. Přidáme do ní několik řádek a odzkoušíme funkčnost menu.