Přihlásit se

Všechny doporučené verze software jsou založeny na posledních verzích Joomly dané série.

 

Požadavky pro podporovaný (aktuální) software

Požadavky Joomla! 3.x

Software Doporučená verze Minimální verze Odkaz
PHP[1]
(Magic Quotes GPC off - vypnuto, MB String Overload - vypnuto)
(Zlib Compression Support, XML Support, INI Parser Support, JSON Support, Mcrypt Support, MB Language = Default)
5.6 nebo 7.0 + 5.3.10 https://secure.php.net/
Podporovaný databázový systém:
MySQL[2]
(nutná podpora InnoDB)
5.5.3 + 5.1 http://www.mysql.com
SQL Server 10.50.1600.1+ 10.50.1600.1 http://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 http://www.postgresql.org/
Podporovaný webový server:
Apache[3]
(s podporou: mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
2.4 + 2.0 http://www.apache.org
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 http://www.iis.net

Požadavky pro nepodporovaný software

Požadavky Joomla! 1.6.x, 1.7.x a 2.5.x - podpora ukončena 31. prosince 2014

Software Doporučená verze Minimální verze Odkaz
PHP 5.6 5.2.4 http://www.php.net
Podporovaný databázový systém:
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 http://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1+ 10.50.1600.1 http://www.microsoft.com/sql
Podporovaný webový server:
Apache[3]
(s podporou: mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
2.2 + 2.0 http://www.apache.org
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 http://www.iis.net

 

Požadavky Joomla! 1.5.x - podpora ukončena 31. prosince 2012

Software Doporučená verze Minimální verze Odkaz
PHP[4] 5.3 4.3.10 http://www.php.net
Podporovaný databázový systém:
MySQL 4.1.x + 3.23 http://www.mysql.com
Podporovaný webový server:
Apache[3]
(s podporou: mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
2.0 + 1.3 http://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 http://www.iis.net

 

Požadavky Joomla! 1.0.x - podpora ukončena 22. července 2009

Software Doporučená verze Minimální verze Odkaz
PHP[4] 5.3 4.2 http://www.php.net
Podporovaný databázový systém:
MySQL 4.1.x + 3.23 http://www.mysql.com
Podporovaný webový server:
Apache[3]
(s podporou: mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
2.x + 1.3 http://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 http://www.iis.net

Poznámky

[1] PHP 5.3.1 je vyžadováno pro verze 3.0 až do verzi 3.2. Od verzi 3.3 jsou minimální požadavky zvětšeny na PHP 5.3.10. Joomla! 3.5 a novější jsou kompatibilní s PHP 7.

[2] Od verze Joomla 3.5 je přidána podpora pro MySQL znakovou sadu ˝utf8mb4˝ a je použita jako výchozí pro servery, které ji podporují.

[3] Chcete-li používat SEO URL, budete muset mít na webovém serveru Apache mít nainstalované rozšíření mod_rewrite.

[4] Nepoužívejte PHP verze 4.3.9, 4.4.2 nebo 5.0.4. Tyto verze jsou známé na chyby, které budou ovlivňovat instalaci.
Zend Optimizer 2.5.10 pro PHP 4.4.x má také závažné chyby a proto byste se měli zeptat svého hostitele, aby případně přešel na novější verzi. Joomla! verze 1.5.15 + jsou kompatibilní s PHP 5.3. Všimněte si, že OpenID knihovna zatím není kompatibilní s PHP 5.3.

[5] Podpora databázového systému Microsoft SQL Server byla přidáná od verze 2.5. Verze 1.6 a 1.7 nepodporují tento databázový systém.

[6] Pro Microsoft IIS (v závislosti na nastavení) budete potřebovat následující:

Pro další použití Microsoft IIS, navštivte Joomla! IIS Forum.

 

Důležité připomínky

Přidávám zde pár důležitých postřehů od moderátora Conyho :)

  • Joomla 1.5 - max. podporovaná verze PHP 5.3
  • Joomla 2.5 - max. podporovaná verze PHP 5.6


U PHP 7 pozor na kompatibilitu rozšíření.

 

Zdroj:Joomla! Technical Requirements