Přihlásit se
Také potřebujete do RSS exprotovat nejen články zobrazené na titulní stránce, ale i jinde? Pro Joomlu 1.0.x už známe řešení.

Kouzlo spočívá v zakomentování jediného řádku v souboru components/com_rss/rss.php. Pokud zakomentujete řádek 234:

. "\n INNER JOIN #__content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id

A před celý řádek dáte dvě lomítka:

//. "\n INNER JOIN #__content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id"

Tak se vám v RSS budou zobrazovat všechny články a nejen ty, co jsou na titulní stránce. Odzkoušeno s Joomlou! 1.0.12.