Přihlásit se
Ano, dnešní doba je složitá. Vše se komplikuje, právníci jsou pány světa a čekají na sebemenší chybu protistrany. Dokáží jí pak zneužít nebo využít ve svůj prospěch. Tento článek by se chtěl pokusit zodpovědět dotazy, které se hromadí kolem používání Joomly! hlavně z právního pohledu, co můžete a co nemůžete. V poslední době se totiž o licencích mluví a stále je dost nejasností. Pokusím se alespoň něco objasnit.

Předem varuji - nejsem právník, neznám jejich hantýrku a diskutovaná témata a odpovědi na ně beru z různých diskuzních fór a hlavně internetových stránek věnovaných svobodnému software.

Vy, kteří používáte Joomlu! pravděpodobně víte, že je šířena pod licencí GNU GPL (úplné znění v angličtině je zde, neoficiální český překlad je zde) a ta přináší řadu výhod a pro některé i řadu nevýhod. Shrňme si základní body licence :

 • přináší svobodu šíření software vydaného pod touto licencí (není trestné jej dále šířit)
 • přináší svobodu v úpravách kódu (není trestné cokoliv upravit a klidně to dále šířit)
 • dává každému právo získat zdrojový kód software (na požádání, není nutné šířit přímo v jednom balíčku)
 • tato licence je tzv. virální tj. nový program vzniklý z GNU GPL aplikace automaticky přebírá její licenci a nelze toto právo upřít
 • je možno prodávat program pod licencí GNU GPL za peníze
 • je možno chtít poplatek za distribuci
 • je možno chtít poplatek za doručení zdrojových kódů, musí být nižší než poplatek za program
 • nikomu nelze upřít právo vyplývající z GNU GPL
 • jednou vydaný program pod GNU GPL nelze kdykoliv později šířit pod jinou licencí a licenci tak změnit

To jsou takové ty hlavní body, se kterými se u licence GNU GPL setkáme. Je však lepší představit si vše na příkladech.

Příklad 1.

Rozhodl jsem se, že si vytvořím produkt, který nazvu Amlooj Super Mega New. Provedl jsem několik úprav, přeprogramoval některé funkce. Jako základ byla použita Joomla! A chtěl bych danou verzi distribuovat za peníze.

 • Musím svůj produkt vydat jen a pouze pod licenci GNU GPL.
 • Nemůžu vytvořit uzavřenou verzi. To je právě nákaza ve formě GNU GPL. I kdybych Joomlu kompletně přepsal a nechal tam jeden jediný řádek kódu z GNU GPL projektu, musí být automaticky vše, co vznikne, vydáno pod GNU GPL licencí.
 • Pokud projekt šířím dále tj. vystavím jej u sebe na webu do sekce Ke stažení, nemůžu komukoliv upírat právo na zdrojové kódy
 • Můžu za ty zdrojové kódy chtít poplatek, ale jen a pouze na pokrytí nákladů spojených s distribucí (třeba poštovné, médium atd.)
 • Můžu program prodávat, každý zákazník musí obdržet zdrojové kódy
 • Nemůžu zabránit tomu, aby kdokoliv, kdo si koupí mou Joomlu, nemohl tuto Joomlu šířit dále a dokonce i bez poplatku. V "ideálním" případě si váš produkt šířený pod GNU GPL od vás koupí pouze jeden člověk a vystaví jej na webu. Může jej dále šířit, i bez poplatku a vy tomu nemůžete zabránit.
 • Veškeré změny, které uděláte do zdrojového kódu, musíte řádně označit

Příklad 2.

Na svých stránkách provozuji svou vlastní, upravenou verzi Joomly! Je to v pořádku?

 • Licence vám dává právo studovat a upravovat kód, veškeré změny musíte dokumentovat
 • Pokud daný, upravený produkt nešíříte dál tj. nenabízíte jej např. v sekci Ke stažení, nemusíte nikomu dávat zdrojové kódy
 • Pokud byste vámi upravenou Joomlu nahráli na web kamarádovi, nemůžete mu upřít právo na zdrojové kódy a nemůžete mu zabránit, aby je nešířil dál

Docela dost dalších otázek a odpovědí najdete zde, opravdu se vyplatí si je přečíst.

Z povahy licence není možno použít GNU GPL licencovaný program v komerční aplikaci (představte si situaci, kdy vytvoříte vlastní program, který bude používat Joomlu! jako např. rozhraní, typičtější je jako např. nějakou knihovnu funkcí atd.). Toto udělat nelze, daný program byste museli vydat taktéž jako GNU GPL. Proto existuje "mírnější" varianta LGPL, která umožňuje používat LGPL programy v rámci komerčních programů. Jenže nelze změnit licenci programu z GNU GPL na LGPL...