Přihlásit se

Na základě dotazu ve fóru jsem se pokusil prostudovat, jak má Mambo vytvořené skupiny uživatelů a co kdo vlastně může dělat. Berte to jako volné převyprávění stránky z dokumentace pro ty z vás, kteří angličtinou nevládnete.

V Mambu existují dvě úrovně uživatelských skupin – jedna pro přístup na Front-end (uživatelé se mohou přihlásit na stránku a prohlížet sekce a stránky) a druhá pro přístup na Back-end pro provádění administrace (správu).

Výchozí nastavení je toto :

Veřejný Front-end

| − Registered (registrovaný)

| − − Author (Autor)

| − − − Editor (Editor)

| − − − − Publisher (Zveřejňovatel nebo také Schvalovač, opravdu to snad lépe přeložit nejde)


Veřejný Back-end

| − Manager (Manažer)

| − − Administrator (Správce)

| − − − Super Administrator (Super správce)

 

Skupina Registered:

Tito uživatelé se mohou přihlásit na Front-end vašich stránek. Po přihlášení se jim pak mohou objevit další, normálně skryté – alespoň pro neregistrovaného uživatele - informace (sekce a stránky). Všeobecně, přístup přidělený nadřazené skupině (jako Registered) je děděna podřízenou úrovní (jako Author) pokud není Super Administrátorem zakázán.


Skupina Author:

Uživateli je umožněno posílat nový obsah a upravovat jeho vlastní položky/stránky po přihlášení na Front-end.

 

Skupina Editor:

Těmto uživatelům je umožněno posílat a upravovat jakýkoliv obsah po přihlášení na Front-end.

 

Skupina Publishers:

Těmto uživatelů je umožněno posílat, upravovat a zveřejňovat jakýkoliv obsah po přihlášení na Front-end.


Obsahové položky, položky menu, moduly a komponenty také mohou používat přístupová práva. Momentálně jsou k dispozici pouze dvě skupiny : Public a Registered. To znamená, že vše nastavené na Public (Veřejný) přístup je k dispozici kterémukoliv anonymnímu návštěvníkovi vašich stránek, zatímco přístup Registered jen pro přihlášené uživatele z těchto skupin: Author, Editor nebo Publisher.

 

V Back-endu rozeznáváme tři skupiny správců:


Skupina Manager

Tato skupina má přístup k vytváření obsahu a jiným systémovým informacím.


Skupina Administrator

Tato skupina má přístup k většině administrátorských funkcí.


Skupina Super Administrator

Tato skupina má přístup ke všem administrátorským funkcím.

 

Speciální uživatelské parametry:

Libovolná uživatel vytvořený jako Author, Editor, Publisher, Manager, Administrator nebo Super Administrator je považován za Speciálního uživatele (Special User).

Správce může přidělit přístup k posílání novinek, článků, FAQ a odkazů.

Tito Special Users jsou jediní, kteří mohou přistupovat k položkám s nastavením parametru 'Special' . Special users jsou ti, kteří mohou vidět na obrazovce položky menu nebo celá menu s parametrem 'Special'.

Je to velmi užitečné pokud zveřejníte modul User Menu (Uživatelské menu). Celý modul může být skryt všem uživatelům 'Public' a 'Registered' nastavením jej jako 'Special'.

Pro toto nastavení běžte do Správcovského menu, vyberte modul z menu a nastavte mu přístupovou úroveň 'Special'

Můžete také nastavit jen část položek z modulu User s přístupem 'Special'. 'Registered' uživatelé tak mohou mít například přístup k 'Detailům' ale ne k 'Poslat novinku' nebo 'Poslat odkaz'.

Tolik tedy k uživatelským skupinám. Je to jen drobný nástin, podrobnosti budete muset vyzkoušet.