Zobrazení: 4479

Obecná ustanovení

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek Joomlaportal.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky Joomlaportal.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek Joomlaportal.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek Joomlaportal.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

 1. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. 
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek Joomlaportal.cz
 3. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek Joomlaportal.cz
 4. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek Joomlaportal.cz

Pravidla pro publikování článků na Joomlaportal.cz

 1. Oficiálním jazykem portálu je čeština a slovenština
 2. Portál je zaměřen na uživatele všech úrovní znalostí redakčního systému Joomla
 3. Provozovatel preferuje zvěřejňování článků s hodnotou pro čtenáře a má právo veta

Vítány jsou především články:

Pro svůj chod potřebuje portál i články reklamní, které budou řádně označeny jako "Komerční článek".  S tímto souvisí i doprovodné sdílení na sociální sítě. I tak má provozovatel právo reklamní článek odmítnout. Na portál může přispívat kdokoliv, články prochází schvalovacím řízením. Pokud článek neslpňuje požadovaná kritéria, může být odmítnut.

Mezi kriteria patří:

 1. Článek přináší informační hodnotu pro čtenáře portálu
 2. Článek neobsahuje žádnou politickou propagaci či útoky na jiná média nebo osoby stojící za poskytováním služeb nebo produktů
 3. Doprovodné materiály (videa či obrázky) jsou získány z legálních zdrojů nebo pořízeny přímo autorem článku. Při porušení bude článek ihned smazán bez náhrady.
 4. V žádném případě není povoleno psát stejné články současně na Joomlaportal.cz a jiný web.
 5. Pokud chcete článek publikovat na Joomlaportal.cz, dáváte tím výhradní práva prvozovateli Joomlaportal.cz a váš článek musí být napsaný výhradně pro nás.

Obecné zásady pro psaní článků najdete na www.joomlaportal.cz/o-webu/570-jak-psat-clanky.

Také nabízíme možnost reklamy v podobě bannerů. Cena je závislá na konkrétním způsobu a dohodě. Pro více informací nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pravidla pro fórum a komentáře na Joomlaportal.cz

Tazatelé

Odpovídající

Příspěvky ve fóru a komentáře k článkům nesmí obsahovat:

Obecné

Porušení pravidel

V případě porušení zde uvedených podmínek mají správci právo :

Informace o soukromí: U všech přidaných příspěvků provozovatel ukládá IP adresu a hostname odesílatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 24. 10. 2018 a aktualizovány 1.3.2019.