Přihlásit se

Během pár posledních let Vedoucí produkční tým (Production Leadership Team, zkráceně PLT) vydal poměrně málo verzí Joomla. Na jednu stranu je to dobrý počin, ale zároveň to vyvolává v některých uživatelích nejasnosti o tom, jak přistupovat ke všem těmto verzím. Pokud jste jeden z nich, měl by Vám tento článek pomoci pochopit, jak to vlastně s těmi verzemi je a jak navazují na sebe. Dále by měl objasnit to, jak upgradovat a migrovat z každé z těchto verzí.

Změna ČÍSLOVÁNÍ verzí

Na podzim roku 2011 bylo rozhodnuto o změně číslování verzí Joomla!. Příští hlavní verze (tj. s dlouhodobou podporou = LTS) bude označena číslem 2.5. Vysvětlení je, že 2.5 bude další verzí s dlouhodobou podporou vydávání. Hlavní verze budou mít za tečkou číslovku 5 (tj. 1.5, 2.5, 3.5), která bude označovat LTS verzi. Podpora bude činit nejméně 1,5 roku. Joomla 2.5 bude následována verzemi 3.0, 3.1 atd. (verze s krátkodobou podporou = STS), až se PLT rozhodne vydat další verzi s dlouhou podporou (3.5). Teď Vás může napadnout, že je to moudrý počin či naopak, ale prostě je to tak dáno.


JOOMLA 1.5

Joomla 1.5 je aktuální verzí s dlouhodobou podporou.

Většina webů založených na Joomla! běží na této verzi. Důvodem mohou změny provedené od vydání 1.5 – 1.6 a výše, které jsou dosti významné. Web založený na Joomla 1.5, lze zatím převést pomocí jUpgrade, který nespolupracuje se všemi rozšířeními třetích stran (problém není přenést čistě Joomla 1.5, ale daná rozšíření třetích stran). Zatím nejsou žádné informace o tom, zdali bude následovat i jiné řešení, zbývá jen čekat, jak to bude. Musíte zajistit to, aby vaše šablony a nainstalovaná rozšíření byly k dispozici i verzi, která podporuje změny v Joomla 1.6 a novější.

Upgrade z joomla 1.5

Máte-li web založený na Joomla 1.5 a chcete upgradovat, tak byste měli použít rozšíření jUpgrade a migrovat na nejnovější verzi Joomla (nyní 1.7). Předtím ale nezapomeňte aktualizovat na poslední verzi z této větve - Joomla 1.5.25. Dále potom aktualizovat na Joomla 2.5 (až vyjde stabilní verze).
Je zde další možnost - vyčkávat zdali se neobjeví jiný způsob přejítí.


JOOMLA 1.6

Verze 1.6 představuje řadu nových funkcí, jako je např. ACL a vnořené kategorie.

Z tohoto důvodu se projekt Joomla rozhodl držet se po nějakou dobu (1,5 roku) stále kolem verze 1.5 pro podporu všech webů založených na této verzi (a technologiích).

Joomla 1.6 byla verze s krátkodobou podporou, na kterou dále navazovala Joomla 1.7. Joomla 1.6 by už neměla býti dále používána, nahradila ji 1.7 v době svého vydání.

UPGRADE Z 1.6

Pokud máte web založený na Joomla 1.6, měli byste přejít co nejrychleji na 1.7 a pak na 2.5 (jakmile se objeví stabilní verze). Upgrade z 1.6 lze provést už z verze 1.6.4 (pozn.: verze 1.6 byla vydávána do verze 1.6.6) na verzi 1.7, jediným kliknutím na upgrade v administraci Joomla.


JOOMLA 1.7

Joomla 1.7 je další verzi s krátkodobou podporou. Tato verze má další vylepšení a novinky oproti 1.6, ale je to verze, která používá stejnou „architekturu“ a datové modely (jako 1.6).

Joomla 1.7 bude brzy nahrazena Joomla 2.5, což je verze s dlouhodobou podporou (jako je tomu u Joomla 1.5).

UPGRADE Z 1.7

Pokud máte web založený na Joomla 1.7, měli byste provést akutalizaci na poslední verzi z této větve (Joomla 1.7.4) a poté aktualizovat na Joomla 2.5 (jakmile bude vydána stabilní verze). Přechod z této verze na 2.5 bude obnášet pouze klepnutí na tlačítko Aktualizovat (v administraci Joomla) a dohrání nové verze češtiny (tj. pro Joomla 2.5, protože obsahuje další nové funkce, takže přibyly nové fráze pro překlad).


JOOMLA 2.5

Joomla 2.5 budou další verzí s dlouhodobou podporou (jako 1.5). V současné době byla uvolněna už Joomla 2.5 RC1 - tato verze by neměla být nasazena na produkční weby, neb není dostatečně odladěna. Je určena pouze pro testování vývojářům a dalším zájemcům, kterým tato verze pomáhá opravit chyby, které obsahuje, aby mohla být vydána stabilní verze.

STABILNÍ VERZE 2.5?

Vydání Joomla 2.5.0 GA (stabilní verze) je plánováno kolem 24. Ledna 2012. Po tomto datu jsou plánovány tyto mezníky:
24. Února  2012 - Joomla 1.7 končí životnost a dále není podporováno.
• Duben 2012 - Joomla 1.5 končí svojí životnost, znamená to tedy podporu jakýchkoliv bezpečnostních updatů.
• Červenec 2012 – Vydání nové verze Jommla (STS - větev s krátkou podporou - 6 měsíců).  

Vezměte, prosím, na vědomí, že tato data se mohou měnit závisle na možnostech dobrovolníků a dalších okolností, které jsou mimo dohled a pravomoce týmů Joomla.


Knihovny Joomla!

V roce 2011 se PLT rozhodl oddělit knihovny Joomla z tohoto CMS. Co to znamená, je možné se dočíst na těchto odkazech:

Knihovny Joomla mají vlastní úmluvu pro číslování (značení začíná od verze 11). Pro většinu koncových uživatelů, tato problematika není vůbec důležitá, nemá pro ně žádný význam jaká knihovna Joomla je zrovna zahrnuta v instalačním balíčku Joomla!.


Stále jste zmateni?

Pokud jste stále zmateni, můžete využít tento graf, který vytvořil Sander Potjer. Tento graf by Vám měl být nápomocen pochopit situaci kolem vydávání Joomla!.

Pozn: Jedná se o překlad tohoto grafu - zdrojový grafu jsem poslal GRAPHovi (jehož web naleznete zde) s žádostí o počeštění pro účely tohoto článku, za čež mu velice děkuji.

joomla-development-strategy-cz